OUR PORTFOLIO

CURRENT PROJECTS

PROJECT NAME:
Perkhidmatan penyelenggaraan loji rawatan kumbahan & tangki septik di stesen Janaelektrik Putrajaya 

CONTRACT VALUE: RM 72,495.00

PROJECT NAME:

Pelantikan sebagai kontraktor bagi kerja-kerja perkhidmatan komprehensif loji rawatan kumbahan di Pusat Latihan Asnaf Selangor, Baitul Hikmah, Bait Al-Mawaddah dan Bait Al-Hasanah bagi pihak Lembaga Zakat Selangor (MAIS)

CONTRACT VALUE: RM 109,350.00

PROJECT NAME: 

Maintenance and cleaning grease traps & exhaust fans

CONTRACT VALUE: RM25,920.00

PROJECT NAME:

Maintenance of sewerage services at Sri Pena, Port Dickson

CONTRACT VALUE: RM 12,960.00

PROJECT NAME:

Maintenance contract monthly cleaning manhole, pump sump, grease trap and checking electrical panel board

CONTRACT VALUE: RM 48,600.00

PROJECT NAME:

Kontrak perkhidmatan penyelenggaraan tangki injector di Menara Bank Islam, Jalan Perak Kuala Lumpur

CONTRACT VALUE: RM 38,880.00

COMPLETED PROJECTS

PROJECT NAME:

Perkhidmatan penyelenggaraan loji rawatan air kumbahan jenis Hi-Kleen

CONTRACT VALUE: RM 47,844.00

YEAR OF COMPLETION: 2021

PROJECT NAME:

Kerja-kerja penyelenggaraan sistem perangkap lemak, saluran pembentungan manhole

CONTRACT VALUE: RM 55,512.00

YEAR OF COMPLETION: 2021

PROJECT NAME:

Periodic cleaning of soil pipes at multi-storey car park Menara Boustead

CONTRACT VALUE: RM 23,085.00

YEAR OF COMPLETION: 2021

PROJECT NAME:

Perkhidmatan penyelenggaraan sistem loji kumbahan

CONTRACT VALUE: RM 24,786.00

YEAR OF COMPLETION: 2019

PROJECT NAME:

Perkhidmatan penyelenggaraan loji kumbahan jenis Hi-Kleen secara bulanan di PPBSN Bangi

CONTRACT VALUE: RM 4,779.00

YEAR OF COMPLETION: 2018

PROJECT NAME:

Kerja kontrak menyemak paip pembentungan dalam pembinaan bangunan peperiksaan

CONTRACT VALUE: RM 31,982.00

YEAR OF COMPLETION: 2017

PROJECT NAME:

Kerka-kerja memulihkan sumbatan lurang pemeriksaan urine bowl, saluran paip tandas dan penyedut enap cemar di kelab Golf UPM

CONTRACT VALUE: RM 7,290.00

YEAR OF COMPLETION: 2020

PROJECT NAME:

Kerja penyelenggaraan bagi sistem kumbahan Kolej Kediaman Kelima (5) dan kerja-kerja penyelenggaraan sistem pam kumbahan di Kolej Kediaman Keenam (6), Universiti Malaya

CONTRACT VALUE: RM 58,320.00

YEAR OF COMPLETION: 2018

PROJECT NAME:

Kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan manhole dan salurannya di kampus dan asrama Kolej Poly-Tech Mara Bangi

CONTRACT VALUE: RM 18,630.00

YEAR OF COMPLETION: 2020

PROJECT NAME:

Membekal dan memasang sewerage pump di loji kumbahan MARii Academy Bukit Beruntung 

CONTRACT VALUE: RM16,875.00

YEAR OF COMPLETION: 2019