Kami adalah kontraktor pakar dalam bidang pembentungan & penyelenggaraan am yang cekap dan mesra alam.
 
 
Teknologi @ Envirocare Sdn. Bhd.
Peralatan-Peralatan terkini di Envirocare Technology Sdn Bhd. Diantaranya ialah :