Kami adalah kontraktor pakar dalam bidang pembentungan & penyelenggaraan am yang cekap dan mesra alam.
 
 
Servis @ Envirocare Sdn. Bhd.
 • Envirocare Technology Sdn. Bhd. mempunyai kepakaran dan pengalaman luas di dalam bidang pemasaran dan penyelenggaraan sistem pembentungan serta kerja-kerja penyelenggaraan am. Di antaranya ialah seperti penyelenggaraan berjadual, pembersihan kawasan, membaik pulih & mencuci, sedutan enapcemar & kumbahan, kerja-kerja paip & sanitari, dan pelbagai lagi.

 • Skop & Bidang Kepakaran Perkhidmatan

  Penyelenggaraan Berjadual Mengganti, Membekal & Memasang
  I. Paip Pembentungan I. Penutup logam ruang pemeriksaan & tangki septik
  II. Tangki Septik II. Tangki perangkap lemak
  III. Peralatan Mekanikal & Elektrikal di Loji III. Segala jenis pam tangki & loji rawatan
  IV. Loji Rawatan Air Kumbahan IV. Peralatan elektrikal di papan kawalan elektrik
  V. Serombong Asap Di Atas & Tepi Bangunan    
  Vi. Tangki Perangkap Lemak

     
  Pembersihan Kawasan Perkhidmatan Pemeriksaan CCTV
  I. Tangki Septik I. Pemeriksaan terperinci didalam paip pembentungan
  II.
  III.
  Loji Rawatan Air Kumbahan
  Mencuci Bangunan
  II. Pemeriksaan & Pengesanan kerosakan Sistem
  paip bawah tanah
  IV. Membersih Kawasan Loji III. Pemeriksaan Kerosakan Paip Pembentunganan
         
  Membaikpulih & Mencuci Sedutan Enakcemar & Kumbahan
  I. Sekatan & sumbatan paip pembentungan I. Kerja Sedutan Di Tangki Septik& Tangki "IMHOFF"
  II. Sekatan enapan minyak & gris pada perangkap lemak di restoran & pusat penjaja makanan II. Kerja Sedutan Enakcemar Kumbahan Di Loji Rawatan Air Kumbahan (STP).
  III.
  IV
  Segala jenis pam di tangki & loji rawatan
  Sisa minyak di stesen minyak

  Kerja-Kerja Paip Sanitari
  V.
  VI
  Serombong asap dapur di dalam bangunan
  Penapis @ perangkap objek di loji rawatan
  I. Menjalankan Kerja-Kerja Kecil Baikpulih & Penggantian Peralatan Paip dan Sanitari
  VII. Penapis kerikil batu di tangki "IMHOFF    

  Skop Kerja

  Kerja Kejuruteraan Awam
  Kami juga menjalankan kajian kejuruteraan dan menyediakan kepakaran rekabentuk dan sokongan didalam bidang kejuruteraan awam.
   
    Kerja Bangunan
  Kami juga menyediakan perkhidmatan kerja-kerja di bahagian bangunan seperti mencuci bangunan, membaik pulih bangunan, membina bangunan dan sebagainya.
    Kerja Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Pembersihan & Kejuruteraan Air
  Tugas seorang Jurutera Mekanikal Kejuruteraan Pembersihan & Kejuruteraan Air Kami tertumpu didalam organisasi perindustrian yang membabitkan pembuatan peralatan mekanikal atau alat ganti peralatan mekanikal, merekacipta produk baru atau merekacipta semula produk sedia ada - menyelia proses pemasangan alatan - membina dan memasang mesin baru atau mengubahsuai peralatan yang sedia ada untuk meningkatkan mutu servis yang kami berikan.
   

   

  Bidang Perkhidmatan

  Penyelenggaraan Mesin & Kenderaan
  Kami juga menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan / pembaikan mesin & kenderaan seperti mesin-mesin pejabat, perkakas/sistem elektrik & pam/paip air & pelbagai komponen lain..
    Pengawalan & Pengawasan
  Kami juga menyediakan perkhidmatan kerja-kerja di bahagian kawalan serangga Perosak/Anti Termite Bangunan dan sebagainya.
    Mencuci & Membersih
  Kami juga menyediakan perkhidmatan kerja-kerja mencuci dan membersih di mana-mana sahaja kawasan mahupun bangunan yang memerlukan servis kami.
    Pengindahan
  Kami juga menyediakan perkhidmatan di sektor landskap yang akan dikendalikan oleh pekerja-pekerja kami yang pakar dan kepakarannya telah terbukti oleh syarikat-syarikat/agensi lain.
   
   
   
 • Dengan visi kepakaran perkhidmatan yang profesional ETSB telah menjalankan penyelenggaraan kerja awam, mekanikal dan elektrikal ke atas lebih 50 loji rawatan pembetungan disamping penyelenggaraan paip pembetungan yang menghadapi kekerapan masalah sekatan atau “blockages” sehinggalah membaikpulih dan mengganti paip pembetung yang rosak.